Tomáš Misák

Sídlo: Košice
Email: thunderbolt120@gmail.com
Oblasť pôsobenia: Košice a teoreticky celé Slovensko